Privacyverklaring van Bemet International B.V.

Deze website www.bemet.nl (hierna: de Website’ of ‘deze Website’) wordt beheerd door Bemet International B.V., gevestigd in Veenendaal (hierna: ‘Bemet’).

Algemeen

Bemet respecteert uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.
Deze privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website en is de basis voor alle verwerkte persoonsgegevens binnen Bemet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij bezoek aan de Website kan Bemet gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (bijvoorbeeld doordat u een formulier invult) of in indirecte zin. Ook buiten de Website om verwerkt Bemet gegevens. Dit gebeurt uit hoofde van haar primaire activiteiten, namelijk het naar behoren (kunnen) verkopen en leveren van diensten en producten aan bedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bedrijfsvestigings- en of leveringsadres
 • Gevolgde trainingen
 • Supportmeldingen en vragen aan helpdesk
 • Klant- en gebruikers onderzoeken

De gegevens die worden verzameld via de Website zal Bemet gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van de Website te maken. Wij willen zo ook een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over onze diensten die voor u interessant kunnen zijn maar ook om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

Aan deze Website is software gekoppeld die statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen genereert. Deze software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.

Voor communicatie en berichtgeving, het bestellen en leveren van diensten en producten, nieuwsbrieven, het toegang bieden tot documenten die u aanvraagt of een online of offline event vragen wij u om uw voor- en achternaam en uw e-mailadres. Eventueel vragen wij u – waar relevant – deze gegevens aan te vullen met uw telefoonnummer, functietitel en vestigingsplaats.

Aard en doeleinden van de verwerking

Bemet registreert dus gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Als u via de Website of op andere wijze contact met ons opneemt kunnen wij de gegevens die u ons verstrekt opslaan. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden. Bemet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • Bieden van trainingen, helpdesk en andere ondersteuning
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Op basis van gebruikersonderzoek de kwaliteit van diensten te verbeteren
 • Om goederen en diensten te kunnen leveren.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en tracking van unieke gebruikers aan de hand van IP-adres om de website te helpen analyseren en beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers de site gebruiken.
Voor het plaatsen van deze pseudo-anonieme cookies vragen wij u toestemming door middel van de cookiebar die u ziet wanneer u de site voor het eerst bezoekt. De door het cookie gegenereerde, geanonimiseerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bemet of die van een derde partij. Wij hebben, in navolging van de wet, verwerkingsovereenkomsten met onze partners op dit vlak. Uw identificeerbare gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, komen niet terecht op hun servers – binnen noch buiten de EU.
Wij gebruiken deze geanonimiseerde informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere informatie en diensten aan te bieden op basis van uw activiteit op onze website.

Beveiliging van uw gegevens

Bemet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: 0318-495858.

Inzage en correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in de gegevens die Bemet van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop Bemet uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via privacy@bemet.nl

Wijzigingen

Tot slot wijst Bemet u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

ECI Software Solutions BV
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden
T 088 – 63 63 900
privacy@bemet.nl

Bank NL95 RABO 0381 0255 00
BIC RABONL2U
BTW-nr. NL8517.04.530.B01
KvK 5542539